Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kazanów

Odsłony: 972

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kazanów

W dniu 17 stycznia 2023 roku w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych w Kowalkowie i Zakrzówku dokonano odbioru zakupionego sprzętu w ramach realizacji przedsięwzięcia „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kowalkowie” i  „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVA wraz z przyczepą przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku”.

Powyższe zadania zrealizowano przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i środków własnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalkowie zakupiła: rozdzielacz sportowy, 10 odcinków węża W 42/20, 4 odcinki węża W 75/20, wąż ssawny 2 szt., klucz do łączników 2 szt., smok ssawny, ubranie koszarowe 9 kompletów, buty strażackie sportowe 9 par.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 16.213,74 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Warszawie 13.580,00 , środki własne 2.633,74 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku zakupiła: Agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA  z osprzętem, przyczepę homologowaną DMC 2200 kg.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 99.802,20 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW  w Warszawie 31.985,00 zł., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 35.000,00 zł., środki własne 32.817,20 zł.

W odbiorze  i przekazaniu sprzętu uczestniczyli Wójt Gminy Kazanów Pani Teresa Pancerz -Pyrka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu st. bryg. Paweł Potucha oraz strażacy jednostek OSP w Kowalkowie i Zakrzówku.

Nadmienić należy, że zakupiony sprzęt zwiększy zdolności operacyjne jednostek OSP i poprawi komfort pracy strażaków.

Zakupiony agregat prądotwórczy jest jedynym agregatem o takiej mocy i możliwościach technicznych zakupionym w powiecie zwoleńskim. 

Serdecznie Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej za okazaną pomoc finansową w zakupie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Kazanów.

osp zakup sprzetu

osp zakup sprzetu

osp zakup sprzetu

osp zakup sprzetu

osp zakup sprzetu