Samorząd gminy Kazanów chce zadbać o zdrowie mieszkańców

Odsłony: 256

Samorząd gminy Kazanów chce zadbać o zdrowie mieszkańców – wniosek o dofinansowanie montażu czujnika jakości powietrza złożony

Niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest dziś problemem nie tylko wielkich aglomeracji, ale także mniejszych miejscowości. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z tego, czym danego dnia oddychają i jak duży ma to wpływ na ich samopoczucie. Samorząd gminy Kazanów planuje zakup oraz montaż czujnika jakości powietrza wraz ledową tablicą, po to, aby każdy miał bieżący dostęp do tak ważnej informacji. Wniosek o dofinansowanie zadania został już złożony.

Starania o dofinansowanie rozpoczęte

Smog oraz związane z nim problemy zdrowotne wielu osób to już plaga dzisiejszych czasów. Samorząd województwa mazowieckiego stworzył program pomocy finansowej „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, w ramach którego gminy mogą starać się o środki na zadania dotyczące ochrony powietrza. O dofinansowanie wnioskuje także gmina Kazanów. – Chcielibyśmy, aby w gminie Kazanów pojawił się czujnik jakości powietrza wraz z tablicą ledową, która miałaby być zamontowana na budynku Urzędu Gminy. Dzięki nim mieszkańcy mogliby na bieżąco monitorować obraz jakości powietrza na tym terenie. Z pewnością będzie to bardzo przydatne dla osób przewlekle chorych, czy rodzin z małymi dziećmi, ponieważ te grupy są szczególnie narażone na negatywny wpływ smogu – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

W ramach zadania planowany jest zakup sensora mierzącego między innymi: natężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, a także temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz wiatr. Zakupiona ma być też tablica ledowa, na której będą wyświetlane bieżące informacje w tym zakresie. Jakość powietrza będzie można śledzić także na stronie internetowej.

Większa świadomość - lepsze zdrowie

Zadanie będzie miało w dużej mierze charakter edukacyjny. Jednym z jego celów jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza. Wielu mieszkańców żyje w przekonaniu, że skoro w okolicy nie ma ciężkiego przemysłu, to jakość powietrza jest bardzo dobra. Niestety, na te parametry ma wpływ znacznie więcej czynników. Wśród nich znajdują się: ogrzewanie domów tak zwanymi „kopciuchami”, wypalanie traw, czy palenie pozostałości, w tym śmieci w ogródkach i gospodarstwach rolnych. - Możliwość monitorowania jakości powietrza da jasny obraz sytuacji na tym terenie. Pozwoli unikać wychodzenia z domu w przypadku dużego natężenia pyłów zawieszonych, ale nie tylko. Zwiększy też świadomość lokalnego środowiska w tym zakresie i odpowiedzialność społeczną za czyste powietrze, które jest przecież naszym wspólnym dobrem. Liczymy na przychylność zarządu województwa i wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować tak ważne pod względem prozdrowotnym zadanie – podsumowuje wójt Teresa Pancerz-Pyrka.