Droga w Kroczowie Większym będzie przebudowana

Odsłony: 186

Droga w Kroczowie Większym będzie przebudowana – jest dofinansowanie

11 maja w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami programu dofinansowań na przebudowy dróg. Wśród nich znalazła się gmina Kazanów, która otrzyma 115 tysięcy złotych na modernizację jezdni w Kroczowie Większym.

Umowę na dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisała wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka. Ze strony samorządu województwa mazowieckiego dokument parafował wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Każdego roku wspieramy coraz więcej projektów, na co przeznaczamy coraz więcej pieniędzy. Pomoc finansowa w ramach dawnego FOGRU to środki, na które samorządy mogą liczyć od lat i chętnie z niej korzystają. Jak widać, potrzeby wciąż są duże – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Gmina Kazanów otrzyma z budżetu Mazowsza 115 tysięcy złotych wsparcia. – Są to dla nas bardzo istotne środki, które będą dobrze wykorzystane. W ich ramach przebudujemy kolejną drogę, a wiemy, że na każdą tego typu inwestycję mieszkańcy bardzo liczą i czekają. Dlatego dziękujemy samorządowi województwa mazowieckiego za przyznaną pomoc finansową. W tym roku mocno stawiamy na rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie całej gminy Kazanów, dlatego każde pozyskane dofinansowanie jest dla nas niezwykle ważne – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Będzie nowa nawierzchnia i pobocza

Zakres zadania przebudowy drogi w Kroczowie Większym obejmie wykonanie odpowiedniej podbudowy jezdni wraz z zagęszczeniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Droga zyska też przepusty pod koroną oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości pół metra. Na zakończenie wykonawca zamontuje niezbędne znaki drogowe. - Obecnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej dla wykonawców tego zadania. Liczymy, że uda się ją sprawnie przeprowadzić i zawrzeć umowę z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. Od razu po jej podpisaniu przekażemy do dyspozycji wykonawcy plac budowy. Pogoda sprzyja na realizację tego typu inwestycji, dlatego wierzymy, że uda się jak najszybciej oddać zmodernizowaną drogę do użytku mieszkańców – podsumowuje wójt.  

kroczow wiekszy dof