Informacja o wsparciu żywnościowym

Odsłony: 1750

Wójt Gminy Kazanów informuje, iż osoby lub rodziny potrzebujące wsparcia w postaci artykułów żywnościowych mogą zgłaszać się do:

• Stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa ul. Kościelna 44, 26-713 Kazanów
• lub Parafii Odechów (Szkolne Koto Caritas w Zakrzówku)

Wsparcie w postaci pomocy żywnościowej trafiać będzie do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.

Przed zgłoszeniem do Stowarzyszenia "Wspólnota Kazanowa" lub "Szkolnego Koła Caritas" proszę zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka