Nieruchomości do sprzedaży w gm. Kazanów - 2016

Odsłony: 1295

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28 w dniach od 29.02.2016r. do 21.03.2016r. (21 dni), w poszczególnych miejscowościach, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.kazanow.pl został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Niedarczów Górny Kolonia gm. Kazanów, dz. nr ew. 274/2 o pow. 600,00 m2.
2. Ranachów gm. Kazanów dz. nr ew. 263/1 o pow.700,00 m2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 i ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 kwietnia 2016r.

POBIERZ WYKAZ

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka