Informacja - wydawanie żywności

Odsłony: 4601

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 6.10.2016r. (czwartek) w godz. od 16:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.