Odnawialne źródła energii

Odsłony: 664

Pilna informacja!

Zapraszamy osoby, które składały wnioski na odnawialne źródła energii do zapoznania się z umową znajdującą się w załączniku oraz proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy w Kazanowie (pokój nr 5) w celu podpisania niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2017.
Nie podpisanie umowy przez w/w osoby będzie jednoznaczne  z rezygnacją z projektu OZE.

 

Umowa