Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na rok 2018

Odsłony: 730

Ogłoszenie
Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.


Konsultacje będą trwały od 29 września 2017r do 20 października 2017r.
Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 20 października 2017r.
Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów.

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, na stronie internetowej Gminy Kazanów www.kazanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów www.ugkazanow.bip.org.pl
Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2018, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 23 października 2017r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz-Pyrka

28.09.2017r.

Projekt Uchwały

Zarządzenie