Komunikat PINB

Odsłony: 752

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU
BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku z okresem grzewczym i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli (raz w roku) przez osoby uprawnione instalacji gazowych również zasilanych z butli propan – butan oraz przewodów kominowych (dymowych , spalinowych i  wentylacyjnych) zgodnie z art 62 ust. 1 pkt. 1 b i c w związku z art. 62 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy- Prawo budowlane.

PINB W ZWOLENIU
inż. Jan Galewski