Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi nr 450120W 890mb Zakrzówek Wieś

Odsłony: 1580

Znak: GPI - PN –271/3/2016

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2015, poz. 2164) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%).
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 99,8pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Nr oferty : Wykonawca : Cena brutto oferty (zł.) : Okres udzielonej gwarancji (miesięcy)

1. Budromost-Starachowice,
27-215 Wąchock ul. ŚW. Rocha 31
159.005,50
48

2. Przedsiębiorstwo Robót drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów
159 215,91
72

3. P.P.U H "INTERBUD",
26-600 Radom ul. Limanowskiego 154
220 915,93
60

4. "TRAKT" S.A.,
26-65 Piekoszów, Górki Szczukowskie 1, k/ Kielc
172 500,97
60

5. "STRABAG” Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
176 452,20
60

6. "AS" Sp. z o.o.,
26-600 Radom ul. Wrocławska 8
219 739,13
60

7. Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach,
26-670 Pionki, ul. Wspólna 23
171 569,60
36

8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Perzyny 84A,
26-700 Zwoleń
166 047,93
60


Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz- Pyrka