Podziękowania

Odsłony: 284

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kazanów,

Pragnę wyrazić swoje najgłębsze podziękowanie za wsparcie, jakie mi okazaliście, oddając na mnie swoje głosy w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia tego roku. Wasze zaangażowanie i ogromne poparcie, które otrzymałam, są dla mnie sygnałem, że wspólnie obrany kierunek rozwoju gminy jest właściwy i że nasze dotychczasowe działania zmierzają w dobrą stronę.

Jesteśmy po krótkiej chwili radości, która była dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem, lecz już teraz skupiamy się na przyszłości i kontynuacji naszej wytężonej pracy. Mamy przed sobą wiele planów i zadań, które chciałabym, abyśmy wspólnie realizowali. Moim priorytetem jest praca na rzecz każdego mieszkańca naszej gminy, uwzględniając potrzeby i głos wszystkich.

Moje zobowiązanie względem Was jest niezmienne – będę nieustannie pracować na rzecz dobra naszej gminy, aby życie w Gminie Kazanów stawało się coraz lepsze. Zrobię wszystko, żeby spełnić oczekiwania każdego z Was i aby nie zawieść zaufania, jakim mnie obdarzyliście.

Jeszcze raz dziękuję za to niezwykłe poparcie. Jest to dla mnie sygnał, że wartości i cele, które razem obraliśmy, są ważne i potrzebne. Wierzę, że wspólnie możemy budować przyszłość Gminy Kazanów, która będzie dumą dla nas wszystkich i miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Teresa Pancerz-Pyrka

Wójt Gminy Kazanów