Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży działek

Odsłony: 3640

Wójt Gminy Kazanów

Znak : RGK.6840.1-1.2017.

Informacja

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 2147 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 w dniach od 23 marca 2017r. do 13 kwietnia 2017r. ( 21 dni) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach: Borów działka nr ew. 70 o pow. 800m2, Kazanów działka nr ew. 656/2 o pow. 900 m2, Kroczów Większy działka nr ew. 400/2 o pow. 1600 m2, Ostrownica Kolonia działka nr ew. 103 o pow. 1600 m2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,pkt.2, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomości mogą składać wnioski do 05 maja 2017roku. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów pokój Nr4 telefon 48/6766033 w. 18.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka