Informacja - wydawanie żywności

Odsłony: 1441

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 6.10.2016r. (czwartek) w godz. od 16:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.

Wsparcie finansowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odsłony: 1075

GMINA KAZANÓW

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że zadanie pn. ,,II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w miejscowości Kowalków Kolonia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie do: 460.000,00 zł. Słownie złotych: Czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100,,.

Kazanów , 15 wrzesień 2016r.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz - Pyrka

Czytaj więcej

Badanie wzroku

Odsłony: 1025

ZAPRASZAMY NA BADANIE OSTROŚCI WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 26.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kościelna 50 w Kazanowie w godzinach od: 13: 00 do 17:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (48)676-60-59.

Badanie ostrości wzroku - koszt 5zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego - koszt 10zł (dodatkowe).

Zapisy prowadzone będą do dnia 26.09.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację  okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX sp. z o.o.

„Dzień bez samochodu”

Odsłony: 1114

22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

Koleje Mazowieckie aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z upowszechnianiem komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu.
„Dzień bez samochodu” to doskonała okazja, szczególnie dla kierowców, do pozostawienia swoich aut na parkingu i skorzystania z innych środków transportu.
Szczególnie zachęcam do korzystania z pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie. Wszystkie przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich uruchamianymi 22 września będą bezpłatne.

Wszelkie informacje dotyczące połączeń Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl lub uzyskać pod numerem infolinii (22) 364 44 44.

plakat koleje mazowieckie

 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Odsłony: 1150

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie od 05.09.2016 do 23.09.2016r. w  celu otrzymania skierowania na w/w pomoc. Wsparcie w postaci artykułów żywnościowych trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietności i inne), których dochód nie przekracza 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie. Osoby zgłaszające się po skierowanie powinny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny za m-c sierpień 2016r.

Osoby ze skierowaniami kierowane będą do:
•    Stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa ul. Kościelna 44, 26-713 Kazanów
•    lub Parafii Odechów (Szkolne Koło Caritas w Zakrzówku).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

„Wakacyjne hece w bibliotece”

Odsłony: 981

Za nami cztery tygodnie zajęć spędzonych na wspólnej zabawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kazanowie, które odbywały od 1.08 do 25.08.2016 roku pod hasłem „Wakacyjne hece w bibliotece”

Nie było mowy o nudzie!

Dzieci chętnie brały udział w warsztatach rozwijających zdolności plastyczne. Pobudzały  wyobraźnię wykonując różne prace farbami, kredkami, tworząc plastelinowe postacie, kolorowe wydzieranki które odzwierciedlały ich zainteresowania czy wspomnienia z wakacji. Między twórczymi zajęciami wybierano się w "wakacyjną podróż” książkową.
Czytając wiersze, bajki czy baśnie dzieci poznawały popularne zwierzęta, występujące w książkach. Spotkania w bibliotece to także okazja do integracji i pracy w grupie. W programie nie zabrakło również zabaw, gier planszowych, czy układania puzzli lub klocków lego.
Nasi milusińscy przekonali się, że odwiedziny czy przebywanie w bibliotece może być wspaniałą przygodą. Wakacyjne prace dzieci do obejrzenia w bibliotece.

Zobacz galerię