Publikacja pt. „Biało-Czerwona” dla każdego na Dzień Flagi

Odsłony: 779

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej.

Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl.

Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Odsłony: 904

dziennik ustaw

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.
Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży działek

Odsłony: 891

Wójt Gminy Kazanów

Znak : RGK.6840.1-1.2017.

Informacja

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 2147 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 w dniach od 23 marca 2017r. do 13 kwietnia 2017r. ( 21 dni) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach: Borów działka nr ew. 70 o pow. 800m2, Kazanów działka nr ew. 656/2 o pow. 900 m2, Kroczów Większy działka nr ew. 400/2 o pow. 1600 m2, Ostrownica Kolonia działka nr ew. 103 o pow. 1600 m2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,pkt.2, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomości mogą składać wnioski do 05 maja 2017roku. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów pokój Nr4 telefon 48/6766033 w. 18.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

75 rocznica mordu mieszkańców Kazanowa i okolic w czasie II Wojny Światowej

Odsłony: 904

W dniu 19 marca w Kazanowie odbyły się uroczystości upamiętniające pamięć mieszkańców Kazanowa i okolic zamordowanych w dniu 18 marca 1942 roku przez hitlerowców w odwecie za zabicie niemieckiego żołnierza.
W uroczystościach wzięły udział rodziny pomordowanych, kombatanci, członkowie stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa, zespół ludowy „Kazanowianki znad Iłżanki”, mieszkańcy gminy, Radni Powiatu Zwoleńskiego Pan Bogusław Bernaciak i Pan Andrzej Szczypiór, władze samorządowe na czele z Wójt Gminy Teresą Pancerz – Pyrka, Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Jamka jak również zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP Pan Marek Suski, Pan Dariusz Bąk, Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański, Wicestarosta Powiatu Lipskiego Pan Paweł Jędraszek. Uroczystą mszę celebrował ks. proboszcz Marian Dybalski.
Wzruszający program artystyczny przygotowała młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.

Zobacz galerię

"Dziedzictwo i Rozwój'' bezpłatne szkolenia

Odsłony: 848

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój” rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia
z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach trwających naborów wniosków.
Szkolenia skierowane są przede wszystkim do mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki, Pionki Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów lub Zwoleń.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych zapraszamy do
Sali konferencyjnej przy firmie METROL, ul. Kochanowskiego 100, 26 – 700 Zwoleń.
Terminy szkoleń:
Podejmowanie działalności gospodarczej - 28 marca 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 15:00
Rozwijanie działalności gospodarczej - 29 marca 2017 r. (środa) w godz. 9:00 – 15:00
Zakres tematyczny szkoleń:
- Omówienie wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszki projektowej,
- Najważniejsze zasady przygotowania budżetu i harmonogramu projektu,
- Omówienie biznesplanu do wniosku o przyznanie pomocy,
- Omówienie warunków umowy o przyznanie pomocy.

Zapewniamy serwis kawowy oraz obiad.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o przesłanie wypełnionego formularza uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo w szkoleniach przysługuje osobom, które do tej pory nie uczestniczyły
w szkoleniu dotyczącym wypełniania wniosków.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu poinformujemy telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY