Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 810

prog oper pomoc zywnosciowa

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie do 25.08.2017r. w  celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Czytaj więcej

20 lipca ruszyły konsultacje mazowieckiej uchwały antysmogowej

Odsłony: 641

Na podstawie art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”) i kieruje projekt do konsultacji społecznych.
 
Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma wejść w życie 1 listopada tego roku. 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne projektu. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji z pieców i kotłów.

Czytaj więcej

PODATEK AKCYZOWY DLA ROLNIKÓW

Odsłony: 588

Wójt Gminy Kazanów informuje, że rolnicy którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kazanów, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia  2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca  2017 r.

Czytaj więcej

"Kazanów pamięta"

Odsłony: 1176

Jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, Gmina Kazanów była miejscem uroczystości patriotycznych ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”. Gospodarzem uroczystości była Teresa Pancerz – Pyrka, Wójt Gminy Kazanów, która przed uroczystą Mszą Świętą powitała delegację Związku Kombatantów z Kazanowa oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Pani Wójt przywitała także zaproszonych gości, którzy uświetnili swoja obecnością to święto. Wśród zaproszonych byli m.in. Poseł na Sejm VIII Kadencji Pan Leszek Ruszczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek, Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański wraz z Radnymi Powiatu Zwoleńskiego Panem Bogusławem Bernaciakiem oraz Panem Andrzejem Szczypiorem, Burmistrz Zwolenia Pani Bogusława Jaworska oraz Zastępca Burmistrza Pan Włodzimierz Kabuz a także Radni Gminy Kazanów na czele z Przewodniczącym Panem Pawłem Jamka.

Czytaj więcej

WYŚCIG KOLARSKI

Odsłony: 683

Po raz kolejny Gmina Kazanów znalazła się na trasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. W czwartek 29 czerwca 2017 roku, przez 5 sołectw naszej gminy -  – Niedarczów, Kopiec, Osuchów, Miechów oraz Kazanów - przebiegała trasa 3 etapu, w którym wzięło udział 110 kolarzy z 19 drużyn. Dużą atrakcję dla naszych mieszkańców oraz amatorów wyścigów kolarskich zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu oraz Posterunku Policji w Kazanowie, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Niedarczowie, Zakrzówku, Osuchowie i Kazanowie. Etap który rozpoczął się w Radomiu a zakończył w Stalowej Woli wygrał Czech Alois Kankovsky z drużyny Elkov – Author. Serdecznie gratulujemy!!!

Czytaj więcej