Wyniki konsultacji społecznych

Odsłony: 652

Kazanów, 24 października 2017 roku

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Gminy Kazanów

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej

Informacja z konsultacji społecznych

Odsłony: 663

Kazanów, dnia 24 październik 2017 roku

INFORMACJAZ KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAZANÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z póź.zm .), NA ROK 2018

1. Wstęp
Konsultacje społeczne z inicjatywy Wójta Gminy Kazanów w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przeprowadzono w dniach od 29.09 2017r roku do 20.10.2017 r. Konsultacje społeczne objęły swoim zasięgiem gminę Kazanów. Konsultacje przeprowadzono na podstawie dialogu społecznego:

- informacje w Biuletynie Informacji Publicznych , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej .

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Odsłony: 651

16 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kazanowie tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce uroczyste spotkanie Wójta Gminy Kazanów Pani Teresy Pancerz – Pyrka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Pawła Jamki z nauczycielami i pracownikami obsługi będącymi już na emeryturze. Zaproszeni goście dość licznie przybyli żeby spotkać się zarówno z Panią Wójt jak również z kolegami i koleżankami sprzed lat. Była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia się, porozmawiania jak również powspominania dawnych czasów dla niektórych mniej, a dla innych bardziej odległych.

Czytaj więcej

INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 592

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 20:00.

BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI

Odsłony: 628

BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na drzewach, prace remontowo-budowlane, załadunkowe i wyładunkowe wymagają wchodzenia i schodzenia. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju zbiorników w zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych.

Czytaj więcej

Nowe boisko w Kazanowie

Odsłony: 969

28 września 2017r. odebrano do użytku kolejne wykonane zadanie tj. 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kazanów". Wykonano nową podbudowę pod nawierzchnie sztuczną, zamontowano urządzenie do siatkówki, koszykówki, badmintona.
Zadanie  to zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej