„CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

Odsłony: 969

W okresie jesienno-zimowym w związku z koniecznością ogrzewania zwiększa się zagrożenie pożarem oraz możliwością zatrucia gazami spalinowymi. W budynkach w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane występuje ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem. Związek ten nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. W sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 na terenie kraju 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach

Odsłony: 904

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Czytaj więcej

Spotkanie z Wicewojewodą

Odsłony: 929

We wtorek 18.10.2016 w godzinach porannych, do gminy Kazanów przybył z roboczą wizytą Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz, który spotkał się z Panią Wójt Teresą Pancerz-Pyrka oraz pracownikami Urzędu Gminy w Kazanowie.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, Pani Wójt przedstawiła sytuację finansowo-gospodarczą Gminy.

Pan Wicewojewoda zwrócił uwagę na potrzebę kolejnego, ale dłuższego spotkania w celu bliższego zapoznania się z terenem Gminy. Spotkania takie są bardzo potrzebne i pozwalają na przybliżenie problemów nurtujących „Małe Ojczyzny”.

Czytaj więcej

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami oświaty

Odsłony: 869

W dniu 17.10.2016 na zaproszenie Pani Wójt Teresy Pancerz-Pyrka do Urzędu Gminy w Kazanowie, przybyli emerytowani pracownicy oświaty, z którymi odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Wójt złożyła emerytowanym pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta, życząc przede wszystkim zdrowia, codziennych powodów do uśmiechu oraz realizacji planów, marzeń i pasji.

Dla wszystkich gości przygotowano okolicznościowy poczęstunek i drobne upominki.

 

Czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Odsłony: 982

kmzb zdjecie

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest dostępna na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w wersji pilotażowej zaczęła funkcjonować na terenie garnizonu stołecznego, Podlasia i Pomorza. W kolejnym etapie to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, wdrożono w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim. Od dzisiaj mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.

 

Czytaj więcej

Informacja - wydawanie żywności

Odsłony: 1165

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 6.10.2016r. (czwartek) w godz. od 16:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.

Wsparcie finansowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odsłony: 911

GMINA KAZANÓW

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że zadanie pn. ,,II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w miejscowości Kowalków Kolonia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie do: 460.000,00 zł. Słownie złotych: Czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100,,.

Kazanów , 15 wrzesień 2016r.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz - Pyrka

Czytaj więcej