Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

Odsłony: 493

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania
z budżetu Województwa Mazowieckiego

21 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umów związanych z „Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Gmina Kazanów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dwa zadania tj. wykonanie węzłów sanitarnych w budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dębnica oraz utworzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska. Gmina Kazanów otrzymała po 10 000 zł. dofinansowania na każde z zadań w formie dotacji.

MIAS MAZOWSZE 2018

Nowe odcinki dróg oddane do użytku

Odsłony: 730

Nowe odcinki dróg oddane do użytku

W dniu 7 czerwca został odebrany nowy odcinek drogi wykonany w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówka na długości 369 m.b.”

W dniu 15 czerwca odbyły się odbiory dwóch odcinków dróg , a mianowicie w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda” na odcinku 586 mb oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia na długości 772 m.b.

W związku z przyznanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wójt Gminy Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze skarbnik Jadwigą Gąbka podpisały umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia”. Gmina Kazanów z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 100 000 zł dofinansowania w formie dotacji.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej

Odsłony: 414

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie

W dniu 15 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kazanów – Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze Skarbnik Gminy- Jadwigą Gąbka w Radomiu podpisały kolejną umowę dofinansowującą z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie. Gmina Kazanów z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 23 742,00 zł dofinansowania w formie dotacji.

Czytaj więcej

Informacja w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego

Odsłony: 771

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i lipskiego został określony „obszar zapowietrzony”.

w gminie Kazanów to miejscowości:

Kazanów, Kroczów Większy , Kroczów Mniejszy, Ranachów Wieś, Dębnica, Zakrzówek Kolonia, Osuchów, Kopiec, Miechów Kolonia, Miechów Wieś, Niedarczów Dolny Wieś, Ruda, Ostrówka, Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia uznane zostały za obszar zapowietrzony.

Czytaj więcej