Informacja GOPS

Odsłony: 689

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie  informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok.11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

Czytaj więcej

Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 628

prog oper pomoc zywnosciowa

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie do 25.08.2017r. w  celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Czytaj więcej

20 lipca ruszyły konsultacje mazowieckiej uchwały antysmogowej

Odsłony: 541

Na podstawie art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”) i kieruje projekt do konsultacji społecznych.
 
Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma wejść w życie 1 listopada tego roku. 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne projektu. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji z pieców i kotłów.

Czytaj więcej

PODATEK AKCYZOWY DLA ROLNIKÓW

Odsłony: 494

Wójt Gminy Kazanów informuje, że rolnicy którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kazanów, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia  2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca  2017 r.

Czytaj więcej