INFORMACJA

Odsłony: 610

INFORMACJA

 Drodzy mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, informacja w sprawie podatku leśnego, a także deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które będą obowiązywać w każdej gminie.

Czytaj więcej

Boisko wielofunkcyjne Zakrzówek - Wieś

Odsłony: 733

Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego

 Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”. Wysokość przyznania pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 95 250 zł.

Pracownie językowe

Odsłony: 594

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego

 Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn.: „UTWORZENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ”. Wysokość przyznania pomocy finansowej na realizację zadania wynosi  47000 zł.

PAMIĘCI POLEGLYM W WALCE Z OKUPANTEM

Odsłony: 680

W niedziele 7 lipca 2019 roku odbyły się uroczystości patriotyczne ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie inscenizacją poetycko – muzyczną przytaczającą historię w wykonaniu młodzieży szkolnej z Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie pod okiem nauczycieli - opiekunów. Opiekunami grupy i koordynatorami inscenizacji poetycko – muzycznej wykonanej przez młodzież byli Pani Katarzyna Nędzi, Pani Monika Oleksiewicz i Pan Michał Pawlik.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, rodziny kombatantów, poczty sztandarowe, strażacy OSP Kazanów i OSP Osuchów, mieszkańcy Gminy, Radni Rady Gminy w Kazanowie na czele z wiceprzewodniczącym Panem Pawłem Kacą oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Stefan Bernaciak z Przewodniczącym Rady Powiatu Zwoleńskiego Panem Piotrem Fiołkiem oraz Asystent Posła RP Leszka Ruszczyka Pan Dawid Ruszczyk, Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

Po Mszy udano się na cmentarz parafialny i upamiętniono poległych pod pomnikiem, gdzie wysłuchano apelu poległych oraz zaśpiewano hymn. Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, podziękowała za obecność wszystkim którzy przybyli na uroczystość w tak ważnym dniu. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze, oddając tym samym cześć wszystkim żołnierzom walczącym za wolność.

Gospodarzem obchodów była Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka.

Czytaj więcej

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy

Odsłony: 596

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Czytaj więcej

500+

Odsłony: 784

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) fundusz alimentacyjny i świadczenie Dobry Start na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej, natomiast od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok. 11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

500nowy okres

Czytaj więcej