DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM

Odsłony: 867

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM


Wójt Gminy Kazanów informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego, kotłów, pieców, urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę Kazanów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu:

RMPA.04.03.01-IP.01-14-087/18
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Typ projektów
Ograniczenie,,niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych

Czytaj więcej

Informacja o pozytywnej ocenie wniosków w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

Odsłony: 406

Informacja o pozytywnej ocenie wniosków w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

Wójt Gminy Kazanów informuję, że złożone przez Gminę Wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie zadań:

1. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Dębnica ,
2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska

przeszły pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza.

INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 396

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 12.03.2018r. (poniedziałek) w godz. od 1400 do 2000.

Wywiad w Radio Radom z Panią Wójt

Odsłony: 586

Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka odwiedziła redakcję Radio Radom. Opowiedziała o gminie Kazanów, zrealizowanych i planowanych inwestycjach, atrakcyjnych miejscach, które warto odwiedzić – zachęcając tym samym do odwiedzić naszych stron. Podzieliła się ze słuchaczami powodami do zadowolenia jakie płyną z położenia gminy Kazanów oraz potrzebami, które ciągle chciałoby się jak najszybciej zaspakajać i realizować poprawiając walory mieszkaniowe i turystyczne mieszkańców - a jak to Pani Wójt powiedziała wie najlepiej co gminie potrzeba bo jest zarówno gospodarzem jak i mieszkańcem gminy Kazanów.

Zachęcamy do posłuchania wywiadu.

Pełna relacja z wywiadu dostępna jest na stronie radioradom.pl pod linkiem:
radioradom.pl/gmina-kazanow-lasy-pelne-grzybow-i-mikroklimat/

INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 506

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 17.01.2018r. (środa) w godz. od 14.30 do 20.00.