INFORMACJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 363

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2018 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 21.12.2018r. (piątek) w godz. od 1430 do 2000.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Odsłony: 717

Wójt Gminy Kazanów ogłasza zamówienie na zapytanie ofertowe- usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Czytaj więcej

Głośna próba syren

Odsłony: 404

Drodzy mieszkańcy!
Informuję Państwa, że w dniu 14 listopada 2018 r. w godzinach 9.00 – 14.00 zgodnie z Zarządzeniem Nr 869 Wojewody Mazowieckiego przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II (głośna próba syren).
Proszę o zachowanie spokoju.