Jubileusz pożycia małżeńskiego

Odsłony: 1051

Jubileusz pożycia małżeńskiego

6 grudnia 2019r. w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się uroczystość Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego. Zostały zaproszone pary małżeńskie z terenu gminy Kazanów, których staż pożycia małżeńskiego minął pół wieku i więcej. Swój Jubileusz świętowały pary, które 50, 55 i 60 lat temu wstąpiły w związek małżeński.

Jubileusz rozpoczął się uroczystą mszą św. celebrowaną przez księdza proboszcza Mariana Dybalskiego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Urzędzie Gminy.

Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Szymonem Wolińskim, Panią Sekretarz Marianną Sulima oraz Z-cą Kierownika USC Katarzyną Zdrzalik powitała Dostojnych Jubilatów oraz gościa specjalnego Panią Urszulę Giemza - wieloletniego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która 50 lat temu udzielała ślubów m.in. obecnym jubilatom.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP dokonała Wójt Gminy Kazanów Pani Teresa Pancerz – Pyrka . Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Po oficjalnej części przyszła pora na niespodziankę, którą przygotowała Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Zdrzalik. W pierwszej kolejności wystąpiła młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie. Uczeń kl. VII Adam Makuch odczytał piękna historię o życiu, małżeństwie, wspólnie przeżytych latach, a uczennica kl. VIII Natalia Żak przepięknie zaśpiewała piosenkę Krystyny Giżyckiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”. Następnie została wyświetlona prezentacja, która przedstawiała zdjęcia jubilatów z dnia ślubu oraz obecne.  Były to bardzo wzruszające chwile, jubilaci byli zaskoczeni i jednocześnie bardzo wzruszeni, powrót do wspomnień skłonił do refleksji i niejedna łza zakręciła się w oku.

Potem przyszła pora na poczęstunek - tort, symboliczny toast lampką szampana wyśpiewany przez zespół ludowy „Kazanowianki znad Iłżanki”. Na koniec była jeszcze jedna niespodzianka z racji dnia 6 grudnia o Jubilatach nie zapomniał również i Św. Mikołaj, który wręczył gościom drobne upominki. Były śpiewy, miłe rozmowy i pamiątkowe zdjęcia aby utrwalić te piękne chwile.

Czytaj więcej

Filmy edukayjne

Odsłony: 379

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej."  - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film  zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku

Odsłony: 621

Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku oddane do użytku

22 listopada 2019 roku odbył się uroczysty odbiór boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Gazda podziękowała w imieniu swoim i społeczności lokalnej za powstanie tej inwestycji jaką jest boisko o sztucznej nawierzchni, na które najbardziej i z dużą cierpliwością czekały dzieci.

Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości: Wójt Gminy Panią Teresę Pancerz – Pyrka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Szymona Wolińskiego wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Pawłem Kaca, Radnych Rady Gminy, sołtysów, rodziców, uczniów i nauczycieli PSP w Zakrzówku, a także mieszkańców.

Atmosferę piątkowej pogody rozgrzał pokaz taneczny w wykonaniu uczniów, który bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym. Nie zabrakło  oklasków i uśmiechów.

Poświęcenia boiska dokonał ks. Marian Dybalski proboszcz parafii Kazanów, oraz ks. Marcin Rębiś wikary parafii Odechów. Po poświęceniu obiektu sportowego Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przcieli wstęgę.

Zakończone zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”.

Boisko o wymiarach 29,0 x 44,0 o sztucznej nawierzchni na warstwach nośnych podbudowy. W jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boisko do badmintona. Zamontowane zostały piłkochwyty oraz powstały chodniki. W ramach zrealizowanej inwestycji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” powstał w strefie przyszkolnej nowoczesny obiekt, umożliwiający prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wielu popularnych dyscyplin sportowych. Wpłynie to znacznie na efektywność prowadzonych zajęć dydaktyczno – sportowych co powinno się przełożyć w dużej perspektywie czasowej na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób starszych, które również będą miały możliwość korzystania z tego obiektu. Obiekt ten ma również duże znaczenie dla lokalnej społeczności, jest ogólnodostępny, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Z pewnością pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej, po przez wspólne uprawianie sportu.

Całkowity koszt inwestycji 434.078,07 zł, pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to 95.250,00 zł.

Czytaj więcej