Nowe boisko w Kazanowie

Odsłony: 277

28 września 2017r. odebrano do użytku kolejne wykonane zadanie tj. 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kazanów". Wykonano nową podbudowę pod nawierzchnie sztuczną, zamontowano urządzenie do siatkówki, koszykówki, badmintona.
Zadanie  to zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Odnowiony budynek Ośrodka Zdrowia w Kazanowie

Odsłony: 222

Pod koniec września zostało oficjalne odebrane zadanie pn.
"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50". Zostało wykonane m.in. zmienione pokrycie dachowe, wymienione na nowe okna i drzwi, instalacja elektryczna, prace przy  podjeździe dla niepełnosprawnych oraz elewacja budynku, a także inne drobne prace poprawiające wizerunek całego budynku.

Czytaj więcej

Nowy plac zabaw w Kazanowie

Odsłony: 197

Od września przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Kazanowie mogą cieszyć się nowym placem zabaw. Odebrano zadanie pn. "Budowa obiektów małej architektury tworzących plac  rekreacyjno - zabawowy w miejscowości Kazanów'' - powstało zupełnie nowe - kolorowe miejsce zabaw dla naszych najmłodszych dzieci.  Zadanie  to zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

odbior placu zabaw

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na rok 2018

Odsłony: 159

Ogłoszenie
Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Odsłony: 210

fundusze europejskie

03/2017 (nr kolejny ogłoszenia)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej