Uroczysta sesja Rady Gminy oraz ślubowanie nowej Pani Wójt

Odsłony: 6577

W dniu 9 grudnia 2014 o godz. 14.00 odbyła się uroczysta Sesja VII Kadencji 2014-2018 Rady Gminy w Kazanowie. Na sesję zaproszeni zostali wszyscy radni wraz z nowo wybraną Panią Wójt. Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Jamka przywitał wszystkich zebranych i otworzył sesję.

Następnie wg porządku obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kazanowie Pani Grażyna Burek wręczyła Pani Teresie Pancerz – Pyrka zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Kazanów w wyborach samorządowych odbytych w dniu 30 listopada 2014r.
Nowa Pani Wójt Pani Teresa Pancerz – Pyrka złożyła uroczyście ślubowanie. Przyjęła gratulacje od radnych, pracowników Urzędu Gminy i innych obecnych na sesji mieszkańców gminy Kazanów.