PODATEK AKCYZOWY DLA ROLNIKÓW

Odsłony: 705

Wójt Gminy Kazanów informuje, że rolnicy którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kazanów, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia  2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca  2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86 l * ilość ha użytków rolnych
 
 
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł
 
 
Zapraszamy do składania wniosków w pokoju nr 3 - podatki.